Πολιτική Απορρήτου

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όποτε επικοινωνείτε με τη SMARTCV ή χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, κοινοποιείτε προσωπικές πληροφορίες (δεδομένα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ).

Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου (εφεξής η «Πολιτική») είναι να σας ενημερώσει (ως φυσικό πρόσωπο) για το ποιά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε, ποιό είναι το νομικό πλαίσιο που διέπει την από μέρους μας επεξεργασία τους, πώς τα αποθηκεύουμε, καθώς και να σας ενημερώσει για το πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Επίσης, δείχνει τη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία και ιδίως με τον κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τον σεβασμό μας ως προς την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας https://smartcv.co/ και για τα οποία η SMARTCV είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας, καθώς και για την πορεία των δραστηριοτήτων μας ως εκτελών την επεξεργασία.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου αναρτήθηκε στον ιστότοπό μας στις 14/12/2020 και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη έκδοση. Απευθύνεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ή προτίθεται να έχει οποιουδήποτε είδους σχέση με εμάς.

Η πολιτική απορρήτου ενδέχεται να τροποποιείται κατά καιρούς. Σας συνιστούμε να τη διαβάσετε πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο.

Για τυχόν ερωτήσεις, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@smartcv.co.

2. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ;

Η πλατφόρμα smartcv.co αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας SMARTCV ΙΚΕ (η Εταιρεία), η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, στον δήμο Αθηναίων, Αττική, στη διεύθυνση Ζησίου 5.

Η SMARTCV είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης βιογραφικών που απευθύνεται σε εταιρείες.

3. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ;

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται όλες οι πληροφορίες με τις οποίες μπορείτε, άμεσα ή έμμεσα, να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας ως συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο.

Η SMARTCV λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε μέσω του ιστοτόπου μας.

Επεξεργαζόμαστε υποχρεωτικά (δηλαδή, συλλέγουμε, διαχειριζόμαστε, αποθηκεύουμε, διαγράφουμε) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των επιχειρησιακών μας δραστηριοτήτων και, συχνά, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Εσείς (ως φυσικό πρόσωπο) δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παράσχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να σας ζητήσουμε, αλλά, σε περίπτωση που αρνηθείτε, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παράσχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, ή να μπορούμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας με συνέπεια, ταχύτητα και ποιότητα.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου μας, επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω δεδομένα:

         Ονοματεπώνυμο

·         Πληροφορίες επιχείρησης (επωνυμία, εύρος εργαζομένων)

·         Τις πληροφορίες που περιλαμβάνετε στο μήνυμά σας

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε μέσω cookies τα παρακάτω δεδομένα:

         Διεύθυνση IP

         Γεωγραφικές πληροφορίες (χώρα)

         Δεδομένα συστήματος (λειτουργικό σύστημα, συσκευή, ανάλυση οθόνης)

         Δεδομένα πλοήγησης (χρόνος παραμονής στον ιστότοπο, σελίδες πλοήγησης)

Όταν εγγράφεστε στις υπηρεσίες μας και αγοράζετε τις υπηρεσίες μας, συλλέγουμε τα παρακάτω δεδομένα:

         Ονοματεπώνυμο

         Πληροφορίες επιχείρησης (επωνυμία, χώρα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο)

         Στοιχεία επικοινωνίας (email)

         Στοιχεία τιμολόγησης (ΑΦΜ)

Η SMARTCV λειτουργεί ως εκτελών την επεξεργασία αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψήφιων εργαζομένων των πελατών, των οποίων η επεξεργασία γίνεται στην εφαρμογή της SMARTCV.

Όταν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι υποβάλλουν αίτηση για κάποια θέση εργασίας πελάτη στην εφαρμογή της SMARTCV, τα παρακάτω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία:

         Ονοματεπώνυμο

         Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. email, τηλέφωνο, διεύθυνση)

         Στοιχεία βιογραφικού (π.χ. σπουδές, πιστοποιήσεις δεξιοτήτων, εργασιακή εμπειρία κ.λπ.)

         Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κοινοποιούνται οικειοθελώς από τους υποψήφιους εργαζόμενους του πελάτη

Όταν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι υποβάλλουν αίτηση για κάποια συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης στην εφαρμογή της SMARTCV, τα παρακάτω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία:

         Ονοματεπώνυμο

         Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. email, τηλέφωνο)

         Πληροφορίες βίντεο

4. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ;

Η συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με τους εξής τρόπους:

         Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στον ιστότοπό μας

         Με τη σύνδεση στην εφαρμογή

         Μέσω αγοράς λειτουργιών στην εφαρμογή (π.χ. συνεντεύξεις μέσω τηλεδιάσκεψης)

         Μέσω της διαχείρισης cookies

         Με την επικοινωνία μέσω email

5. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ;

Χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τις πληροφορίες που μας παρέχετε και τις συλλέγουμε, όπως περιγράφεται παραπάνω, μόνο για συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που σας αφορούν όταν υπάρχει κάποια νομική βάση για την επεξεργασία τους και στο πλαίσιο των παρακάτω σκοπών:

         Της επικοινωνίας μαζί σας κατόπιν αιτήματός σας

         Της διαχείρισης βιογραφικών για λογαριασμό των πελατών

         Της διαχείρισης συνεντεύξεων μέσω τηλεδιάσκεψης για λογαριασμό των πελατών

         Της μελέτης της χρήσης του ιστοτόπου για να μπορούμε να παρέχουμε βελτιωμένες υπηρεσίες

         Της ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων, των υπηρεσιών, των μεθόδων επικοινωνίας και της λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας.

         Της επικοινωνίας μας μαζί σας για να σας ενημερώνουμε για νέες υπηρεσίες ή προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

         Της επεξεργασίας των πληρωμών που πραγματοποιείτε ή της πρόληψης ή ανίχνευσης ενδεχόμενων περιστατικών απάτης.

         Της εγγραφής, διαχείρισης και συντήρησης λογαριασμών χρηστών στον ιστότοπο.

         Της ανταπόκρισης σε καταγγελίες ή ερωτήματα που υποβάλετε.

         Της ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων, των υπηρεσιών, των μεθόδων επικοινωνίας και της λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας.

Δεν χρησιμοποιούμε με κανέναν τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η νομική βάση για την επεξεργασία και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιγράφεται παραπάνω εξαρτάται από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το συγκεκριμένο πλαίσιο εντός του οποίου συλλέγουμε τα δεδομένα αυτά. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, με βάση τη νομική βάση του έννομου συμφέροντος, της συγκατάθεσης και της εκτέλεσης συμβάσεων.

Όταν η SMARTCV λειτουργεί ως εκτελών την επεξεργασία, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποψηφίου με τον τρόπο ακριβώς που το ζητούν οι πελάτες και δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για κανέναν άλλον σκοπό, και βασιζόμαστε στους πελάτες μας για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται με βάση μία ή περισσότερες νομικές βάσεις του ΓΚΠΔ για επεξεργασία.

6. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ;

Εμείς, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας και την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Εμείς, ως εκτελούντες την επεξεργασία, διατηρούμε τα δεδομένα των υποψηφίων των πελατών, με βάση τις οδηγίες των πελατών μας, καθώς και με βάση τις νόμιμες υποχρεώσεις μας.

7. ΣΕ ΠΟΙΑ ΜΕΡΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχει αποκλειστικά το απαραίτητο προσωπικό της SMARTCV, το οποίο υπόκειται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας και έχει λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Επιπλέον, πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν και οι εταιρείες οι οποίες συνεργάζονται μαζί μας (εκτελούντες την επεξεργασία/υπεργολάβοι επεξεργασίας) σε περίπτωση που η επεξεργασία τους έχει ανατεθεί από εμάς. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους εκτελούντες την επεξεργασία γίνεται υπό τις ρητές οδηγίες μας και εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες εγγυήσεις ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Στα τρίτα μέρη που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που σας αφορούν περιλαμβάνονται επίσημοι κρατικοί φορείς και εποπτικές αρχές (π.χ. διωκτικές αρχές και επίσημες εποπτικές αρχές), σε περίπτωση που μας ζητηθεί να συμμορφωθούμε με νομικές υποχρεώσεις, όταν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος, καθώς και για την υποστήριξη και άσκηση έννομων αξιώσεων.

Οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε αποθηκεύονται σε διακομιστές που βρίσκονται σε διακομιστές νέφους (cloud) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
8. ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;

Οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε αποθηκεύονται σε διακομιστές που βρίσκονται σε διακομιστές νέφους (cloud) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν διαβιβάζουμε δεδομένα που σας αφορούν σε χώρες εκτός του ΕΟΧ.

9. ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΣΦΑΛΗ;

Δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να διασφαλίσουμε και να προστατεύσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από κάθε μορφής τυχαία επεξεργασία ή επεξεργασία που αποτελεί προϊόν απάτης. Αυτά τα μέτρα αναθεωρούνται και τροποποιούνται όποτε κρίνεται απαραίτητο.

10. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

         Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Αυτό σημαίνει ότι έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε από εμάς σχετικά με το έαν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που σας αφορούν. Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που σας αφορούν, μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των πληροφοριών που διατηρούμε, τους αποδέκτες, τις περιόδους διατήρησης, το αν λαμβάνουμε αποφάσεις με αυτοματοποιημένο τρόπο, καθώς και για άλλα δικαιώματά σας, όπως το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, καθώς και να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

         Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τα ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (διόρθωση λανθασμένου ή παλιού email κ.λπ.). Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της συμπληρωματικής δήλωσης.

         Έχετε το δικαίωμα διαγραφής των πληροφοριών που σας αφορούν / δικαίωμα στη λήθη

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αν δεν είναι απαραίτητα για τους ως άνω σκοπούς ή αν θέλετε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, σε περίπτωση που αυτή είναι η μοναδική νόμιμη βάση για την επεξεργασία.

         Έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

         Έχετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η εξέταση των ενστάσεών σας.

         Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, αν δεν υπάρχουν άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν του δικαιώματός σας.

11. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Εάν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο privacy@smartcv.co.

Θα σας απαντήσουμε χωρίς καθυστέρηση, εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη του αιτήματός σας και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για εσάς. Η παραπάνω χρονική περίοδος μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) επιπλέον μήνες, λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενημερωθείτε για τον επιπλέον χρόνο και τους λόγους αυτής της παράτασης το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μήνα από τη στιγμή που θα λάβουμε το αίτημά σας.

Αν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιµα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω της επαναλαμβανόμενης φύσης τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλλει εύλογη αμοιβή, λαμβάνοντας υπόψη το διοικητικό κόστος για την παροχή των πληροφοριών ή την εκτέλεση της ζητούμενης δράσης, ή να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα, αιτιολογώντας σας την απάντησή της.

Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι: α. το αίτημά σας δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νόμιμα, ή β. το δικαίωμά σας για προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχει παραβιαστεί από την από μέρους μας επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής του τόπου κατοικίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/), όπου υπάρχουν διαθέσιμες λεπτομερείς πληροφορίες.

12. ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΟΜΗ

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις με αυτοματοποιημένο τρόπο.

Ο ιστότοπός μας δεν προορίζεται για χρήση από ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

13. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΤΥΑ

Σε περίπτωση που παρέχουμε συνδέσμους σε άλλους ιστοτόπους άλλων οργανισμών, η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αυτοί επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σας συνιστούμε να διαβάζετε την πολιτική απορρήτου κάθε άλλου ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

14. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε το κρίνουμε απαραίτητο. Εάν γίνουν σημαντικές τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, θα σας ειδοποιήσουμε είτε αναρτώντας αυτές τις τροποποιήσεις σε εμφανές σημείο στον ιστότοπό μας, πριν αυτές τεθούν σε ισχύ, είτε με άλλον κατάλληλο τρόπο. Σας συνιστούμε να διαβάζετε συχνά την παρούσα Πολιτική για να είστε ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται οι πληροφορίες που σας αφορούν. Η τελευταία τροποποίηση της Πολιτικής μας έγινε στις 14/12/2020.

15. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

SMARTCV PC

Αριθμός ΓΕΜΗ: 152534301000

Ζησίου 5, 111 45 Αθήνα
Τηλ.: 210 2208711

email:  info@smartcv.co
Ιστότοπος:  www.smartcv.co